piątek, 06 listopad 2020 11:14

Fundamentowanie

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
fundamentowanie fundamentowanie

W inżynierii fundament jest elementem konstrukcji, który łączy go z gruntem i przenosi obciążenia z konstrukcji na grunt.

Fundamenty są ogólnie uważane za płytkie lub głębokie. Fundamentowanie to zastosowanie mechaniki gruntów i mechaniki skał do projektowania elementów fundamentów konstrukcji. Fundamenty zapewniają stabilność konstrukcji od podłoża. Projekt i konstrukcja dobrze działającego fundamentu muszą spełniać kilka podstawowych wymagań. Projekt i konstrukcja fundamentu są wykonane w taki sposób, aby mógł on zarówno wytrzymać, jak i przenosić martwe i przyłożone obciążenia na grunt. Przeniesienie to musi zostać przeprowadzone bez jakiejkolwiek formy rozliczenia, które mogłoby skutkować jakąkolwiek formą problemów ze stabilnością konstrukcji.

Można uniknąć różnicowania osiadania dzięki sztywnej podstawie fundamentu. Te problemy są bardziej widoczne w obszarach, w których nałożone obciążenia nie są jednolite.

Opierając się na glebie i obszarze, zaleca się mieć głębszy fundament, aby mógł chronić wszelkie formy uszkodzenia. Są one spowodowane głównie problemem skurczu i pęcznienia na skutek zmian temperatury. Istnieje obecnie kilka typów fundamentów. Płytkie fundamenty, często nazywane stopami fundamentowymi, są zwykle osadzane w gruncie na około metr. Jednym z powszechnych typów jest stopa fundamentowa, która składa się z pasów lub płyt betonowych (lub innych materiałów), które rozciągają się poniżej linii zamarzania i przenoszą ciężar ze ścian i kolumn na grunt lub podłoże skalne. Istnieją również głębokie fundamenty służące do przenoszenia obciążenia konstrukcji w dół przez górną słabą warstwę wierzchniej warstwy gleby do mocniejszej warstwy podglebia poniżej. Istnieją różne typy głębokich stóp fundamentowych, w tym pale wbijane, wały wiercone, kesony, pale śrubowe oraz kolumny stabilizujące. Innym popularnym rodzajem płytkiego fundamentu jest fundament z płyty na poziom, w którym ciężar konstrukcji jest przenoszony na grunt przez betonową płytę umieszczoną na powierzchni.

Lokalizacja wybranego fundamentu musi być obszarem, na który przyszłe prace lub czynniki nie mają wpływu ani na który nie mają wpływu. Fundamenty są projektowane tak, aby mieć odpowiednią nośność w zależności od rodzaju podłoża lub skały podpierającej fundament przez inżyniera geotechnika, a sama ława może być zaprojektowana konstrukcyjnie przez inżyniera budownictwa. Podstawowymi zagadnieniami projektowymi są osiadanie i nośność. Rozważając osiadanie, zwykle bierze się pod uwagę osiadanie całkowite i osiadanie różnicowe. Osiadanie różnicowe występuje wtedy, gdy jedna część fundamentu osiada bardziej niż inna. Może to powodować problemy w konstrukcji, na której opiera się fundament. Ekspansywne gleby gliniaste również mogą powodować problemy.