wtorek, 01 wrzesień 2020 16:59

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie szkolne?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
Ubezpieczenie szkolne Ubezpieczenie szkolne

Dziecko jest pokładem energii i w każdej chwili naraża się na poważną kontuzję. Co gorsza, niekiedy jego stan zdrowia może wymagać hospitalizacji, a także wdrożenia kosztownej rehabilitacji. Niestety nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć i w stu procentach zabezpieczyć się przed taką ewentualnością. Aby przygotować się na podobną okoliczność, warto wykupić ubezpieczenie szkolne.

 

Ubezpieczenie szkolne – co to jest?

Ubezpieczenie szkolne jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – skierowanym przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Należy zwrócić tutaj uwagę, że ubezpieczenie to może obejmować też osoby dorosłe, które nie przekroczyły 26 roku życia. Ubezpieczenie to nie jest więc ubezpieczeniem dla uczniów w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Musimy ponadto podkreślić, że ubezpieczenie to chroni dziecko nie tylko podczas zajęć szkolnych. Odszkodowanie będzie wypłacane także za zdarzenia mające miejsce poza placówką oświatową, po godzinach lekcyjnych, a również w dniach wolnych od zajęć. Osoby ubezpieczone są więc objęte ochroną – co do zasady – przez cały okres trwania ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szkolne: co obejmuje?

Ubezpieczenie szkolne chroni przed całym szeregiem następstw wypadków, w efekcie których dziecko poniesie uszczerbek na zdrowiu. Takimi uszczerbkami będą np. złamania kończyny, zwichnięcia stawów, czy też uszkodzenia narządów wewnętrznych, narządu wzroku lub słuchu, a nawet utrata zębów stałych (ubezpieczenie może pokryć koszt ich odbudowy).

Jednak odszkodowanie może również zostać przyznane w sytuacji, w której osoba ubezpieczona będzie wymagała hospitalizacji (za każdy dzień spędzony w szpitalu), czy też zachoruje na tzw. poważną chorobę (choroby te są szczegółowo wymieniane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Ubezpieczenie może równocześnie pokrywać chociażby koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Ubezpieczenie NNW dzieci – co jeszcze może pokryć?

Warto dodać, że ubezpieczenie dziecka w szkole może wiązać się np. z zabezpieczeniem przed odpowiedzialnością cywilną, która powstanie właśnie na skutek działań dziecka. Jeśli szkoda zostanie spowodowana przez ucznia, ubezpieczyciel może pokryć opłaty związane z jej naprawą, zapewnić dostęp do rzeczoznawcy, czy także do obrońcy sądowego. Zachęcamy, by mieć to na uwadze.

Co więcej, ubezpieczenie szkolne dość często będzie przewidywało pakiet assistance dla dziecka. Dzięki niemu może być pokryty np. koszt transportu medycznego, czy też koszt domowych korepetycji. Aktualne więc, oferty przewidują szeroki zakres ubezpieczenia i realnie mogą okazać się przydatne w bardzo rozlicznych okolicznościach, nie tylko związanych z uszczerbkiem na zdrowiu.

Jak wypłacane jest odszkodowanie?

W sytuacji, w której dziecko poniesie uszczerbek na zdrowiu (np. złamana kończyna), wypłacona zostanie kwota procentowana w stosunku do sumy ubezpieczenia. Wartości procentowe za każdy rodzaj uszczerbku określane są w OWU. Jeśli, dla przykładu kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 zł, a stosunek procentowy za uraz wynosi 10% - otrzymamy odszkodowanie w wysokości 3000 zł.

Z kolei w przypadku pobytu dziecka w szpitalu, kwota ubezpieczenia będzie odpowiednio wypłacana za każdy dzień hospitalizacji (po spełnieniu określonych warunków, takich jak np. minimalny czas pobytu w placówce medycznej). Natomiast za zapadnięcie na poważną chorobę (po jej zdiagnozowaniu) ubezpieczyciel wypłaci jedną, określoną w warunkach ubezpieczenia kwotę odszkodowania.

Ubezpieczenie szkolne – dobierz odpowiedni produkt

Przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej zdecydowanie warto przestudiować najróżniejsze oferty, zwracając uwagę np. na sumy ubezpieczeniowe, od których będzie wyliczane odszkodowanie. Zdecydowanie jednak powinno się takie ubezpieczenie wykupić: jego koszt to ledwie kilkadziesiąt złotych, a zapewnia ono bardzo wysoki poziom ochrony dzieciom i młodzieży 24 godziny na dobę.