wtorek, 31 maj 2022 16:37

Dzieci bohaterów nie są same

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
Dorastaj z Nami Dorastaj z Nami Fundacja dzieci bohaterów

Stypendia, pomoc psychologiczna i programy sportowe. To tylko niektóre sfery działalności Fundacji Dorastaj z Nami, która kieruje pomoc do rodzin osób, które straciły życie lub zdrowie na służbie.

Jak jeszcze działa ta fundacja? Dzieci objęte jej opieką mogą skorzystać z szerokiego wsparcia finansowego na edukację i rozwój zainteresowań. Wsparciem objęte są osoby uczące się do 25 roku życia.

Fundacja dzieci bohaterów

Dorastaj z Nami to organizacja, która obejmuje opieką dzieci i młodzież zmagające się z traumą związaną ze stratą rodzica, który zginął na służbie. Pozbawione źródeł dochodu rodziny takich osób często mają problem w zapewnieniu odpowiednich warunków do nauki i zdobycia wykształcenia przez osierocone dzieci. Finansowanie programów edukacyjnych, to główna sfera działalności, którą zajmuje się fundacja. Dzieci mogą też skorzystać ze wsparcia psychologicznego, a także uczestniczyć w licznych programach sportowych, kulturalnych i aktywizujących, organizowanych przez stowarzyszenie. Wsparcie trafia na finansowanie stypendiów, pokrycie kosztów nauki w szkole i na studiach wyższych, a także organizację korepetycji, zajęć dodatkowych i nauki języków obcych. Organizacja świadczy też pomoc samotnym rodzicom, przygotowując różnego rodzaju warsztaty oraz wydając poradniki.

Chcesz pomóc? Przekaż środki finansowe!

Fundacja dzieci Dorastaj z Nami potrzebuje środków finansowych na swoją działalność. Pieniądze zbiera z różnych źródeł. Pomóc może każdy, przekazując darowiznę lub kierując 1 procent podatku na działania organizacji. Dla osób, które chcą wspierać organizację regularnie, powstał program „Zawsze Wierni”, w ramach którego darczyńca może zobowiązać się do comiesięcznego przekazywania deklarowanych przez siebie kwot. Ale działania fundacji wspierają nie tylko osoby prywatne. Pomoc kierowana jest również przez firmy i różnego rodzaju instytucje. Patronat honorowy nad organizowanymi przez organizację programami objął Prezydent RP, a jej działaniami interesują się czołowe media w kraju.